Tuyển sinh cử nhân Đại học chính quy Song ngành Kinh tế chính trị – Luật và Quản trị địa phương (Song bằng)

19/04/2023

Song ngành Kinh tế chính trị – Luật và Quản trị địa phương

 

Trúng tuyển vào chương trình Kinh tế chính trị, người học có cơ hội đăng ký chương trình song ngành tích hợp Kinh tế chính trị – Luật và Quản trị địa phương. Sau 4 năm, người học sở hữu bằng tốt nghiệp Kinh tế chính trị và bằng đại học thứ hai của chương trình Luật và Quản trị địa phương. 

Chương trình đào tạo song ngành trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản, hệ thống và hiện đại; khả năng phân tích, nghiên cứu, giảng dạy, hoạch định chính sách và giải quyết các vấn đề chuyên môn phù hợp với thực tiễn của Việt Nam và đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế; kiến thức về kinh tế chính trị, lịch sử các học thuyết kinh tế, kinh tế vĩ mô, kinh tế công, chính sách kinh tế – xã hội; có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo và giải quyết những vấn đề thuộc lĩnh vực kinh tế chính trị đồng thời sinh viên còn được trang bị các kiến thức về Luật và quản trị địa phương. 

 

Chi tiết xem tại: https://tuyensinh.ueh.edu.vn/bai-viet/cu-nhan-dai-hoc-chinh-quy-song-nganh-kinh-te-chinh-tri-luat-va-quan-tri-dia-phuong/