Thông báo họp khoa đầu năm 2017

23/01/2017

Khoa Lý luận chính trị trân trọng thông báo

Mời toàn thể Thầy/Cô dự Họp mặt khoa đầu năm vào lúc 8h30 - thứ 2 (6/2/2017) và triển khai một số công việc liên quan đến công tác đánh giá thi đua kết quả lao động năm 2016.

Rất mong Thầy/Cô có mặt đầy đủ.