THÔNG BÁO HỌP CHI BỘ, HỌP KHOA

29/07/2016

THỨ 2 - 1/8/2016

8h30 : HỌP CHI BỘ (Toàn thể đảng viên)

10h00: HỌP KHOA (Toàn thể GV - CBVC)