THÔNG BÁO HỌP CHI BỘ & HỌP KHOA

28/10/2016

THỨ 2 (31/10/2016)

- 8h30: Họp chi bộ (TP: Toàn thể đảng viên chi bộ)

- 9h00: Họp Khoa (TP: Toàn thể GV-CBVC)