THÔNG BÁO HỘI THẢO " KHOA HỌC CHÍNH TRỊ...."

27/09/2016

Mời toàn thể Thầy/Cô khoa LLCT tham dự Hội thảo "Khoa học chính trị với tiến trình đổi mới và hội nhập"

Thời gian: 8h00 - Thứ 5 (29/9/2016) - Tại A. 205

Trân trọng!