Thành tích khen thưởng

14/04/2016

Từ khi Khoa Lý luận chính trị thuộc trường Đại học Kinh tế TP. HCM, được thành lập vào tháng 7 năm 2008, trên cơ sở sáp nhập 2 khoa: Khoa Kinh tế chính trị (cũ) và Khoa Triết học đã đạt nhiều thành tích:

- Được Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo tặng danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc năm học 2010 - 2011" và "Tập thể lao động xuất sắc năm học 2011 - 2012"

- Ủy Ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trao bằng khen vì đã có nhiều thành tích trong công tác tổ chức đào tạo trình độ tiến sĩ nguồn nhân lực chất lượng cao trên địa bàn Thành phố nhân lễ kỷ niệm 30 năm Trường đào tạo Tiến sĩ 1985 - 2015

- Trường Đại học Kinh tế TP.HCM biểu dương và ghi nhận Khoa Lý luận Chính trị đã có nhiều thành tích đóng góp xuất sắc cho sự phát triển của Trường, giai đoạn 2010 - 2015.