Kết quả giải thưởng “Giảng viên – Cán bộ trẻ xuất sắc Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh” lần III - năm 2013

23/10/2013

Theo kết quả công bố của Hội đồng xét chọn giải thưởng “Giảng viên – Cán bộ trẻ xuất sắc trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh” lần III - năm 2013, ngày 22 tháng 10 năm 2013. Khoa Lý luận chính trị có 03 giảng viên đạt giải (có danh sách đính kèm)

DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN ĐẠT GIẢI THƯỞNG “GIẢNG VIÊN – CÁN BỘ TRẺ XUẤT SẮC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH” LẦN III - NĂM 2013

(Kèm theo thông báo số 109/TB-ĐHKT-ĐTN ngày 22/10/2013)

STT

HỌ TÊN

ĐƠN VỊ

1

Đỗ Minh Tứ

Lý luận chính trị

2

Lê Thị Ái Nhân

Lý luận chính trị

3

Hoàng Xuân Sơn

Lý luận chính trị

4

Thái Kim Phụng

Hệ thống thông tin kinh doanh

5

Đặng Thái Thịnh

Hệ thống thông tin kinh doanh

6

Nguyễn Phúc Cảnh

Ngân hàng

7

Nguyễn Hữu Huân

Ngân hàng

8

Chu Nguyễn Mộng Ngọc

Toám – Thống kê

9

Đinh Thị Thu Hồng

Tài chính

10

Hoàng Thị Phương Thảo

Tài chính

11

Huỳnh Phước Nghĩa

Thương mại – Du lịch – Marketing

12

Phạm Quang Huy

Kế toán – Kiểm toán

13

Nguyễn Quốc Trung

Kế toán – Kiểm toán

14

Lương Đức Thuận

Kế toán – Kiểm toán

15

Trần Thị Thanh Hải

Kế toán – Kiểm toán

16

Nguyễn Hà Thạch

Phòng Quản lý đào tạo – Công tác sinh viên

17

Cù Đức Tài

Phòng Quản lý đào tạo – Công tác sinh viên

18

Đinh Thị Thu Hà

Phòng Khảo thí – Đảm bảo chất lượng

19

Trần Bình Tâm

Phòng Công nghệ thông tin

20

Vũ Minh Hà

Phòng Quản lý khoa học – Hợp tác quốc tế

21

Trần Thị Huyền Thu

Phòng Tài chính kế toán

Danh sách gồm: 21 (hai mươi mốt) cá nhân.

Xin chúc mừng quý thầy/cô!