HỘI NGHỊ VIÊN CHỨC KHOA KHOA HỌC XÃ HỘI NĂM 2020

31/12/2020

HỘI NGHỊ VIÊN CHỨC KHOA KHOA HỌC XÃ HỘI NĂM 2020

Vào lúc 8 giờ sáng ngày 29 tháng 12 năm 2020, tại Hội trường B1.204, Khoa Khoa học xã hội đã tiến hành Hội nghị viên chức Khoa năm 2020.

Tham dự Hội nghị là toàn thể viên chức Khoa.

Chủ trì Hội nghị là TS. Bùi Xuân Thanh – Trưởng Khoa và ThS. Bùi Thị Huyền – đại diện Công đoàn Khoa.

Thay mặt cho Hội nghị TS Bùi Xuân Thanh đã đọc Báo cáo Hội nghị cấp Khoa và cấp UEH; TS. Nguyễn Văn Sáng thông báo công tác tài chính của Khoa năm 2020. Sau đó các viên chức đã hăng hái đóng góp ý kiến xây dựng cho Khoa và UEH năm 2021.

Hội nghị cũng đã bầu đại diện của Khoa tham gia ứng cử vào Ban thanh tra nhân dân của UEH và bầu đại điểu của Khoa tham dự Đại hội viên chức UEH.

Toàn cảnh Hội nghị

Đóng góp ý kiến cho các Văn kiện cấp Khoa và cấp UEH

HXS. 31/12/2020