Giới thiệu về Bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh

22/10/2013

Là Bộ môn trẻ nhất của Khoa Lý luận chính trị, Bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh được thành lập năm 2008 với 6 thành viên gồm:

TS. Hoàng Trung: Trưởng Bộ môn (2008 - 2011)

ThS. Tạ Trần Trọng

ThS. Hạ Tấn Bình

ThS. Nguyễn Hải Ngọc

CN. Lê Thị Ái Nhân

CN. Nguyễn Thị Thảo Nguyên

Năm 2008, thầy Tạ Trần Trọng có quyết định nghỉ hưu, bộ môn còn lại 5 thành viên.

Do nhu cầu giảng dạy, đồng thời đảm bảo tính kế thừa, năm 2010, Bộ môn tuyển thêm một thành viên mới là thầy Đỗ Minh Tứ.

- Nhiệm kỳ 2011 - 2016:

ThS. GVC, Hạ Tấn Bình làm Trưởng Bộ môn, Bộ môn tiếp tục có những bước tiến trong chuyên môn, các giảng viên chưa có trình độ Thạc sỹ trong nhiệm kỳ trước cũng đã nỗ lực học tập hoàn thành khóa học và nhận học vị Thạc sỹ.

Năm 2013, TS. Hoàng Trung có quyết định nghỉ hưu

Năm 2016, ThS. Hạ Tấn Bình cũng có quyết định nghỉ hưu, TS.Nguyễn Văn Sáng, Phó trưởng Khoa được Chi ủy, BCN Khoa phân công Phụ trách Bộ môn từ tháng 03/2016.

Hiện nay, số thành viên trong Bộ môn là 04 người, trong đó có: 01 ThS,. GVC; 03 ThS, trong đó có hai thầy cô đang theo học NCS.