Giới thiệu về Công đoàn

Công đoàn khoa Lý luận Chính trị là công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Trường Đại học Kinh tế TP. HCM bao gồm 25 công đoàn viên sinh hoạt.

BCH Công đoàn Khoa hiện nay gồm 3 đồng chí:

TS. Phạm Thị Lý - Chủ tịch

Cô Tô Thị Hoàng Yến - Tổ trưởng Tổ nữ công

ThS. Bùi Thị Huyền - Ủy viên

Với vai trò đại diện cho người lao động, Công đoàn Khoa đã tham gia xây dựng, tổ chức và giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách liên quan trực tiếp đến quyền lợi của cán bộ, đoàn viên Công đoàn; Chủ động phối hợp với Chi ủy, Ban chủ nhiệm khoa tổ chức tốt Hội nghị cán bộ, viên chức hàng năm. Công đoàn lắng nghe những đóng góp tích cực, những tâm tư, nguyện vọng hợp pháp của đoàn viên công đoàn và đại diện tổng hợp ý kiến để truyền đạt lên Ban chủ nhiệm khoa xem xét giải quyết kịp thời. BCH công đoàn tổ chức thăm hỏi ốm đau, hiếu hỉ đối với gia đình GV-CBVC của Khoa. Chúc mừng và tặng quà sinh nhật các đoàn viên công đoàn; tổ chức ngày hội gia đình Khoa LLCT,…  Những hoạt động này đã góp phần củng cố sự đoàn kết, gắn bó giữa các đoàn viên công đoàn khoa. Bên cạnh đó, Công đoàn Khoa cũng tích cực hưởng ứng và tham gia các hoạt động phong trào, các cuộc vận động của Công đoàn Trường tổ chức.

Công đoàn đã thực hiện việc phân cấp, phân nhiệm hoạt động công đoàn đối các đồng chí trong BCH Công đoàn, phát huy được vị thế trong việc phối hợp với lãnh đạo đơn vị, thực hiện đầy đủ các chức năng nhiệm vụ hoạt động công đoàn và tham gia quản lý chuyên môn tại đơn vị.

Công đoàn Khoa LLCT trong nhiều năm qua được công nhận là Đơn vị công đoàn vững mạnh xuất sắc.